Starożytna ścieżka duchowa: Tantra - czym jest i jak ją praktykować

tantra

Kiedy słyszymy słowo Tantra, zwykle myślimy o seksie tantrycznym. Ale ta „seksowna” strona Tantry jest zachodnią i często skomercjalizowaną ewolucją wielowiekowej filozofii i praktyki, która wyłoniła się z Azji. Choć niektóre z tych oryginalnych duchowych i rytualnych praktyk obejmowały eksploracje seksualności, Tantra pierwotnie miała na celu przebudzenie czakr i osiągnięcie ostatecznej błogości: połączenia z boskością.

Każda szkoła jogi ma swoje własne praktyki i procesy osiągania duchowego wzrostu i wglądu oraz osiągania wyższego stanu istnienia. Dla tantryków przebudzenie i poszerzanie energii seksualnej było jednym z wielu narzędzi prowadzących do tego.

Praktyki jogi często kojarzą się z odosobnieniem, samokształceniem i praktykami skierowanymi do wewnątrz. Praktykujący szukają ciszy i samotności, aby stworzyć przestrzeń dla przejawienia się Boskości. Tantra odrzuciła ideę, że mokszę (wyzwolenie) można osiągnąć jedynie poprzez rygorystyczną ascezę i wyrzeczenie się przyjemności zmysłowych. Tantra robi coś przeciwnego – jest jogą ludzkiego połączenia. Jej praktyka obiecuje kontakt z boskością poprzez głęboko intymne połączenie ze sobą i innymi.

Tantrycy (jogini tantryczni) wierzyli, że większość ludzkiego cierpienia wynika z błędnej koncepcji separacji i dlatego opowiadają się za celebracją zmysłów i doczesnego życia.

Charles Muir, wieloletni nauczyciel metod tantrycznych, mówi: „Związek jest najlepszą jogą. Jeśli jesteś w związku, to jest to joga, ścieżka duchowa. Związek przyniesie każdą lekcję, której musisz się nauczyć”. Warto zaznaczyć, że w różnych związkach jesteśmy zawsze, nie tylko partnerskim, ale w związkach rodzinnych, przyjacielskich, zawodowych, a ostatecznie również w związku z samym sobą.

Szczególną rolę może pełnić związek seksualny. Seks tantryczny wykorzystuje taki związek jako bramę do duchowego oświecenia. Nauki tantryczne łączą seks i duchowość w transcendentną mieszankę, która może przekształcić relacje seksualne zarówno w fizyczną ekstazę, jak i ścieżkę do osobistego rozwoju, wyzwolenia i oświecenia.

Może cię również zainteresować artykuł: 3 tantryczne techniki pogłębiające intymność i miłość

Początki Tantry

Tantra wywodzi się ze starożytnego świata wschodniego, w szczególności z Indii, choć trudno jest określić konkretną epokę czy założyciela.

Reprezentacje świętego związku energii żeńskiej i męskiej sięgają czasów cywilizacji doliny Indusu (2000 p.n.e.), ale uczeni uważają, że dwa główne szczepy tantry (hinduski tantryzm i tybetański tantryzm) pojawiły się między 300 a 400 r.n.e.

Znaczenie Tantry

Słowo Tantra pochodzi od sanskryckiego rdzenia tan, co oznacza „rozszerzać”, „rozpowszechniać” lub „rozciągać” oraz tra, co oznacza „instrument”. Dlatego Tantra dosłownie oznacza „instrument do poszerzania” poziomu świadomości od zwykłego do boskiego, z samorealizacją jako ostatecznym celem. Tantra oznacza również „krosno” lub „tkactwo”, co jest związane z faktem, że Tantra naucza, iż wszechświat jest siecią, w której wszystko jest ze sobą powiązane i połączone.

W jednym zdaniu filozoficzny i praktyczny system Tantry można podsumować jako: „Nie istnieje nic, co nie jest boskie”. To jest kwintesencja filozofii tantrycznej. Wszystkie cechy Tantry mają swoje korzenie w tej idei.

Wszystko jest ze sobą połączone i jest manifestacją boskiej energii, która rządzi całym wszechświatem. Jest to taniec dwubiegunowej energii Śiwy i Śakti, archetypów męskich i żeńskich, Słońca i Księżyca, nocy i dnia, życia i śmierci.

Ta dwoistość znajduje się we wszystkim, co istnieje w naturze, jest to niekończący się cykl, który pozostaje w równowadze.

Dlatego głębokie zrozumienie rzeczywistości pokazuje, że w rzeczywistości nie ma dualizmu, te dwa bieguny są dwiema stronami tej samej monety.

Tantra może być postrzegana jako ostateczne narzędzie samorealizacji do poszerzenia świadomości i doświadczenia tej jedności, ostatecznie wyzwalając siebie.

Ponieważ wszystko ma boską naturę, my też. Każdy aspekt życia, w tym zmysły, powinien być celebrowany, ponieważ jest częścią tego samego Boga.

Tantra sugeruje, że wszystko, co robisz i wszystko, co czujesz, od bólu po przyjemność i wszystko pomiędzy, jest tak naprawdę manifestacją Boskości i może być środkiem do zbliżenia cię do własnej boskości. Niczego więc nie należy potępiać, ponieważ to wszystko jest częścią jednego wielkiego projektu.

Tantra to bardzo praktyczna metoda, oparta na doświadczeniu, oddaniu i rytuałach.

Doświadczenie jest potrzebne, ponieważ urzeczywistnienie naszej boskiej natury nie może być zrozumiane tylko za pomocą naszych umysłów, ale musi nastąpić poprzez nasze bezpośrednie doświadczenie obejmujące nasze ciała, nasze zmysły, nasze emocje.

Oddanie skierowane jest do całego życia i wszystkich jego przejawów, a nie tylko do niektórych bóstw.

Rytuały pomagają nam połączyć się z boskością, dostrzec magię w każdym drobiazgu, uczcić ten dar istnienia, który otrzymaliśmy.

Chociaż Tantra jest systemem niedogmatycznym, który może łatwo dostosować się do różnych epok, kontekstów i ludzi, rytuały są również po to, aby przypominać nam drogę do samorealizacji, ponieważ jako ludzie łatwo tę ścieżkę gubimy i oddajemy się przyjemności bez świadomego ukierunkowania.

Tantra i seksualność

Ponieważ wszystko ma boską naturę, również i nasza energia seksualna jest jej częścią.

W Tantrze ciało jest postrzegane jako żywa świątynia, a energia seksualna jest postrzegana jako boska energia. Ciało, ze wszystkimi jego energiami, uważane jest za boski instrument duchowej przemiany. Można powiedzieć, że szerokie podejście Tantry polega na uświęcaniu wszystkich zwykłych czynności, w tym przyjemności i seksu.

Mimo to użycie energii seksualnej w celu osiągnięcia wyższych stanów świadomości nie definiuje Tantry. Jest tylko jednym z dostępnych narzędzi do osiągnięcia znacznie wyższego celu, jest narzędziem duchowego wzrostu.

Ścieżki Tantry

We współczesnej klasyfikacji Tantra dzieli się na dwie główne gałęzie.

Praktykujący, którzy wykorzystują własną energię seksualną, głównie wewnętrznie, są określani jako praktycy „prawej ręki” lub „białej Tantry”. Ta ścieżka obejmuje tradycyjne praktyki hinduistyczne, takie jak asceza i medytacja.

Tradycyjne praktyki tantryczne można dziś znaleźć w tybetańskiej tradycji buddyjskiej, w Kundalini i Kriya Yodze, z których wszystkie są ścieżkami praworęcznymi.

Druga ścieżka, „lewa ręka” lub „czerwona Tantra” obejmuje bezpośredni kontakt seksualny między partnerami miłosnymi, rytuały miłosne i seksualne, zażywanie środków zmieniających świadomość itp.

Podczas gdy obie ścieżki mogą prowadzić do mokszy (wyzwolenia, oświecenia), ścieżka lewej ręki jest uważana za szybszą, choć bardziej niebezpieczną.

Poza dwoma gałęziami tradycyjnej Tantry możemy współcześnie wyszczególnić jeszcze jeden jej rodzaj: Neotantrę. Neotantra to nowoczesne odgałęzienie tradycyjnej praktyki tantry, która wbrew temu, co można usłyszeć w popkulturze, nie dotyczy wyłącznie seksu, choć większość swoich praktyk skupia właśnie na energii seksualnej. Czasami określana jako święta seksualność, neotantra jest ścieżką, która kładzie nacisk na uzdrawianie ciała i seksualności, aktywacje energii seksualnej, poprawę relacji, pogłębianie relacji partnerskich, otwieranie się na więcej przyjemności, wzrost wewnętrznej energii itp., w tym celu wykorzystuje tradycyjne metody tantryczne jak nowoczesne techniki pracy z ciałem i umysłem.

Medytacja i praktyka Tantry

Szeroka gama medytacji, praktyk, terapii, masaży i warsztatów wyrosła z tradycyjnych ścieżek Tantry, zarówno prawej, jak i lewej ręki.

Granice tego zespołu technik są bardzo mgliste, dając życie wielu nowym metodom. Łatwo zagubić się w niejasnych definicjach, które w kreatywny sposób mogą manipulować terminami, takimi jak Tantra, Joga, Czakry, Energia i tak dalej.

W obecnych czasach często trudno powiedzieć, co wywodzi się bezpośrednio z tradycyjnej tantry, a co znacznie od niej odbiega.

Wiele z tych praktyk opiera się na koncepcji energii Kundalini, potężnej siły życiowej, zwykle nazywanej wężem, znajdującym się u podstawy kręgosłupa, który zwykle jest uśpiony. Kiedy jest przebudzona, może doprowadzić do oświecenia lub po prostu uczynić twoje życie bardziej błogim.

Kontrowersyjny indyjski guru, Osho, opracował wiele różnych aktywnych medytacji, które mają na celu stymulowanie tej energii i otwieranie czakr (centrów energii), aby umożliwić jej swobodny przepływ w całym ciele.

Jedną z najpopularniejszych jest medytacja Kundalini Osho, znana również jako medytacja „wstrząsania”, w której praktykujący są prowadzeni przez muzykę przez 4 różne etapy, które obejmują drżenie, taniec, siedzenie i leżenie.

Inne techniki oparte na Tantrze takie jak Biodanza czy Biodevelopment tworzą sesje lub zajęcia Tantry, które obejmują ruch, emocje, muzykę, dotyk, ćwiczenia partnerskie w celu tworzenia stanów medytacyjnych, regresji, ekstazy, głębokiego połączenia z samym sobą, innymi uczestnikami, wszechświatem.

Każde zajęcia są inne i mogą koncentrować się na różnych aspektach Twojego ogólnego samopoczucia, takich jak uczucia, witalność, kreatywność, zmysłowość, transcendencja.

Inne medytacje polegają na stosowaniu ćwiczeń oddechowych (pranajama) w celu stworzenia obiegu energii pomiędzy przednią częścią ciała a kręgosłupem, przechodzącej przez miednicę (czakra Swadhisthana) i głowę (czakra Ajna lub trzecie oko).

Niektóre techniki, takie jak orbita Mirkrokosmitu, wywodzą się z Qigong i są używane do kultywowania tej energii (Qi lub Prana) i cyrkulacji jej przez te dwa kanały, które są połączone w ustach, dotykając czubkiem języka do podniebienia.

Niektóre techniki czerwonej tantry obejmują masaż tantryczny jako środek do odkrywania ciała, usuwania blokad, leczenia urazów seksualnych, osiągania wyższego poziomu przyjemności.

Może cię również zainteresować artykuł: Czym jest Masaż Tantryczny? Poznaj moc dotyku uzdrawiającego seksualność

Praktykowane przez profesjonalistę techniki te mogą być wysoce terapeutyczne. Podobne techniki mogą być używane podczas tantrycznych sesji z profesjonalistą lub przez partnerów do odkrywania ich intymności i osiągania orgazmów całego ciała oraz łączenia się z boską energią.

Wiele rodzajów jogi znajduje swoje źródło w tantryzmie i będzie ci ciężko, jeśli będziesz szukał dokładnej definicji każdej z nich. Oto kilka najważniejszych:

Joga Kundalini: wykorzystuje pranajamę (oddech), mudry, skupienie wzroku, mantry, bandhy (zamki energetyczne) i asany, aby obudzić energię Kundalini, opierając się głównie na Hatha Jodze

Tantra Joga: podobna do jogi Kundalini, ponieważ wykorzystuje te same techniki do przebudzenia energii Kundalini, ale obejmuje medytację, wizualizację, rytuały i modlitwę.

Krija Joga: starożytna technika medytacyjna kontroli energii i oddechu, pranajama i medytacja

Inicjacja w Tantrę: podróż przez żywioły

Chciałabyś stopniowo zanurzyć się w praktyczną Tantrę? Poniższe sesje, wykorzystujące zarówno metody tantry prawej ręki, jak i lewej, zostały zaprojektowane tak, abyś w trakcie kilku lub kilkunastu (w zależności od potrzeb i postępów) spotkań mogła poznać świat Tantry. Opisane poniżej sesje obejmują zarówno masaże, jak i pracę z ciałem i oddechem, prowadzone medytacje, wizualizacje, pracę z emocjami i stopniowym poszerzaniem energii seksualnej.

🌎 ZIEMIA

Celem sesji żywiołu ziemi jest poszerzenie przyjemności płynącej ze strefy narządów płciowych w przyjemność całego ciała.

Sesja zaczyna się od dotyku gruntującego, by na chwilę zapomnieć o zewnętrznym świecie i poczuć swoje ciało. Następnie zostanie wykonany masaż fali, aby doświadczyć, jak energia życiowa może przez nas przepływać. Potem zrobimy rozluźniający masaż miednicy, w celu uwolnienia z niej nagromadzonej energii i napięć. Kolejny etap to masaż pięciu rodzajów dotyku, w trakcie którego ciało zostaje oczyszczone ze starych wzorców percepcji, a w skórę wniesiona zostaje pierwotna wrażliwość i świeżość. Następnie przejdziemy do uwrażliwiania całego ciała na przyjemność, kończąc medytacyjnym masażem perły (łechtaczki).

🔥 OGIEŃ

Celem sesji żywiołu ognia jest poszerzenie przyjemności od ciała fizycznego do przyjemności ciała energetycznego.

Sesja zaczyna się masażem kundalini, by otworzyć przepływ energii seksualnej wznoszącej się kręgosłupem do naszej świadomości. Następnie zostanie wykonany masaż, który rozpali w Tobie ogień i rozprowadzi go po całej sieci meridianowej (energetycznej). W jego trakcie zostanie wykonany (jeśli to będzie w Twoich granicach) uwalniający ciemną energię masaż perineum i rozety oraz rozniecający ogień masaż perły. Na koniec doświadczysz szamańskiego rozbudzania ciała energetycznego.

💨 POWIETRZE

Celem sesji żywiołu powietrza jest otworzenie wszystkich kanałów energetycznych, w szczególności serca, by umożliwić swobodny przepływ energii seksualnej pomiędzy genitaliami a sercem.

Sesja zaczyna się od ćwiczeń kompletnego oddechu i przepływu serc, by zwiększyć swoją energię i połączyć się z sercem. Następnie zostanie przeprowadzony rytuał otwierania czakr przy pomocy olejków eterycznych, wizualizacji i oddechu. Potem przejdziemy do masażu taoistycznego, otwierającego serce. Następnie zostanie wykonany pobudzający masaż yoni, wspierany techniką oddechową – którą pokierujesz wzbudzoną energię seksualną aż do serca.

🌊 WODA

Celem sesji żywiołu wody jest całkowite przeniesienie Cię z umysłu do ciała i do odczuwania przepływu życiowej energii i seksualnej przyjemności, puszczenie kontroli i poddanie się strumieniowi życia i przyjemności. Sesja wykonywana jest przez dwóch masażystów.

Sesja zaczyna się od ćwiczeń pomagających odpuścić kontrolę ciała i otworzyć się na jego swobodny, niczym nie zakłócony, płynny ruch, byś poczuła się niczym płynący delfin w oceanie. Doświadczysz również ćwiczenia uwalniającego od kontroli i napięć oraz głębokiego odprężenia i odpuszczenia. Następnie zostanie wykonany masaż całego ciała na cztery ręce, który przytłoczy twoje zmysły przyjemną stymulacją. Na koniec doświadczysz seksualnej stymulacji na cztery ręce i energetycznego połączenia stymulowanych miejsc.

👻 DUCH

Celem sesji Ducha jest doświadczenie ciała energetycznego zamieszkującego w ciele fizycznym oraz uświęcenie go jako świątyni ducha.

Sesja zaczyna się rytuałem odsłonięcia oblicza Bogini oraz uhonorowania ciała Bogini. Następnie doświadczysz energetycznego masażu skrzydłami orła, by poczuć swoje ciało energetyczne. Potem przejdziemy do sekwencji rozbudzającej Twoje zmysły: słuchu, węchu, smaku i dotyku, po czym zostanie wykonany masaż w pozycji yab-yum. Zostaniesz również przeprowadzona przez ćwiczenie skurczu i ekspansji, które przyniesie Ci zarówno głębokie połączenie z ciałem, jak i doświadczenie rozszerzania ciała energetycznego. Na koniec doświadczysz masażu yoni połączonego z orgazmiczną sesją oddechową, by doświadczyć orgazmu całego ciała, zarówno fizycznego, jak i energetycznego.

Na sesję możesz zapisać się TUTAJ.

W dziale FAQ natomiast przeczytasz pytania i odpowiedzi o tym, jak wyglądają sesje masaży.